2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104
2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104

$20,500

2121 MT EPHRAIM AVE #B8, Camden, NJ, 08104

21
Courtesy of: EXP Realty, LLC